Preglej vse objave

Javni razpis za zavarovanje premoženja Mestne občine Koper in premoženja osnovnih šol in vrtcev, kjer nastopa Mestna občina Koper kot edini ustanovitelj, v zavarovalnem obdobju 2011-2012

Interesno področje:
Rok prijave: 16. 9. 2011
Datum objave:

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011 v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu s 30. členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za zavarovanje premoženja Mestne občine Koper in premoženja osnovnih šol in vrtcev, kjer nastopa Mestna občina Koper kot edini ustanovitelj, v zavarovalnem obdobju od 1.10.2011 do 30.9.2012. Obseg storitev nudenja zavarovalnega kritja je razviden iz tehničnega dela razpisne dokumentacije.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodili.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 16. 09. 2011 do vključno 09.00 ure.

Kontaktne osebe naročnika so
– zavarovalni posrednik Jure Trtnik, z družbe Trtnik in Trtnik d.o.o. telefonska številka 0590 33997, gsm 031 864441, elektronski naslov:  jure@trtnik.com
Alenka Plahuta (Mestna občina Koper), tel. št. 05 6646 224, elektronski naslov: alenka.plahuta@koper.si

 

Pripravila:
Alenka Plahuta, Urad za splošne zadeve

 

 

 

           Župan
             Boris POPOVIČ