05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za zavarovanje premoženja Mestne občine Koper in premoženja osnovnih šol in vrtcev, kjer nastopa Mestna občina Koper kot edini ustanovitelj, v zavarovalnem obdobju 2010 – po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi

Interesno področje:
Rok prijave: 19. 1. 2010
Datum objave:
1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu s 30. členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za zavarovanje premoženja Mestne občine Koper in premoženja osnovnih šol in vrtcev, kjer nastopa Mestna občina Koper kot edini ustanovitelj, v zavarovalnem obdobju 2010. Obseg storitev nudenja zavarovalnega kritja je razviden iz tehničnega dela razpisne dokumentacije.
ZAVAROVANJE PREMOŽENJA MESTNE OBČINE KOPER
1. Zavarovanje premoženja občinske uprave:
1.1. Požarno zavarovanje,
1.2. Strojelomno zavarovanje,
1.3. Zavarovanje računalnikov,
1.4. Zavarovanje stekla,
1.5. Zavarovanje vloma, ropa, tatvine,
1.6. Zavarovanje odgovornosti
2. Pretorska palača
2.1. Požarno zavarovanje,
2.2. Strojelomno zavarovanje,
2.3. Zavarovanje računalnikov,
2.4. Zavarovanje stekla,
2.5. Zavarovanje vloma, ropa, tatvine,
2.6. Zavarovanje odgovornosti.
3. Zvoniki
3.1. Požarno zavarovanje
4. Zavarovanje fonda poslovnih prostorov:
4.1. Požarno zavarovanje,
4.2. Zavarovanje odgovornosti.
5. Zavarovanje zaklonišč
5.1  Požarno zavarovanje,
5.2  Zavarovanje vloma, ropa, tatvine.
6. Zavarovanje motornih vozil 
7. Zavarovanje lesenih hišic in kioskov
7.1 Požarno zavarovanje.
8. Zavarovanje stacionarnega radarja
8.1 Požarno zavarovanje,
8.2 Zavarovanje vloma, ropa, tatvine.
9. Zavarovanje zavetišča za živali Sv. Anton
9.1 Požarno zavarovanje
9.2 Zavarovanje stekla
9.3 Zavarovanje vloma, ropa, tatvine
9.4 Zavarovanje odgovornosti 
10. Zavarovanje Centra za pomoč na domu Mali princ
10.1 Požarno zavarovanje,
10.2 Strojelomno zavarovanje,
10.3 Zavarovanje računalnikov,
10.4 Zavarovanje stekla,
10.5 Zavarovanje vloma, ropa, tatvine,
10.6 Zavarovanje odgovornosti.
11. Zavarovanje premoženja osnovnih šol in vrtcev, kjer nastopa Mestna 
občina Koper kot edini ustanovitelj:
11.1 Požarno zavarovanje,
11.2 Strojelomno zavarovanje,
11.3 Zavarovanje računalnikov,
11.4 Zavarovanje stekla,
11.5 Zavarovanje vloma, ropa, tatvine,
11.6 Zavarovanje odgovornosti.
Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.
Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodili.
Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 19. 01. 2010 do vključno 12.00 ure.
Kontaktne osebe naročnika so
zavarovalni posrednik Jure Trtnik, z družbe Trtnik in Trtnik d.o.o. telefonska številka 0590 33997, gsm 031 864441, elektronski naslov:  jure@trtnik.com
Alenka Plahuta (Mestna občina Koper), tel. št. 05 6646 224, elektronski naslov: alenka.plahuta@koper.si 
  Župan
     Boris POPOVIČ
1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu s 30. členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za zavarovanje premoženja Mestne občine Koper in premoženja osnovnih šol in vrtcev, kjer nastopa Mestna občina Koper kot edini ustanovitelj, v zavarovalnem obdobju 2010. Obseg storitev nudenja zavarovalnega kritja je razviden iz tehničnega dela razpisne dokumentacije.
ZAVAROVANJE PREMOŽENJA MESTNE OBČINE KOPER

1. Zavarovanje premoženja občinske uprave:
1.1. Požarno zavarovanje,
1.2. Strojelomno zavarovanje,
1.3. Zavarovanje računalnikov,
1.4. Zavarovanje stekla,
1.5. Zavarovanje vloma, ropa, tatvine,
1.6. Zavarovanje odgovornosti
2. Pretorska palača:
2.1. Požarno zavarovanje,
2.2. Strojelomno zavarovanje,
2.3. Zavarovanje računalnikov,
2.4. Zavarovanje stekla,
2.5. Zavarovanje vloma, ropa, tatvine,
2.6. Zavarovanje odgovornosti.
3. Zvoniki:
3.1. Požarno zavarovanje
4. Zavarovanje fonda poslovnih prostorov:
4.1. Požarno zavarovanje,
4.2. Zavarovanje odgovornosti.
5. Zavarovanje zaklonišč:
5.1  Požarno zavarovanje,
5.2  Zavarovanje vloma, ropa, tatvine.
6. Zavarovanje motornih vozil:
7. Zavarovanje lesenih hišic in kioskov:
7.1 Požarno zavarovanje.
8. Zavarovanje stacionarnega radarja:
8.1 Požarno zavarovanje,
8.2 Zavarovanje vloma, ropa, tatvine.
9. Zavarovanje zavetišča za živali Sv. Anton:
9.1 Požarno zavarovanje
9.2 Zavarovanje stekla
9.3 Zavarovanje vloma, ropa, tatvine
9.4 Zavarovanje odgovornosti 
10. Zavarovanje Centra za pomoč na domu Mali princ:
10.1 Požarno zavarovanje,
10.2 Strojelomno zavarovanje,
10.3 Zavarovanje računalnikov,
10.4 Zavarovanje stekla,
10.5 Zavarovanje vloma, ropa, tatvine,
10.6 Zavarovanje odgovornosti.
11. Zavarovanje premoženja osnovnih šol in vrtcev, kjer nastopa Mestna 
občina Koper kot edini ustanovitelj:
11.1 Požarno zavarovanje,
11.2 Strojelomno zavarovanje,
11.3 Zavarovanje računalnikov,
11.4 Zavarovanje stekla,
11.5 Zavarovanje vloma, ropa, tatvine,
11.6 Zavarovanje odgovornosti.
Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.
Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodili.
Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 19. 01. 2010 do vključno 12.00 ure.
Kontaktne osebe naročnika so
zavarovalni posrednik Jure Trtnik, z družbe Trtnik in Trtnik d.o.o. telefonska številka 0590 33997, gsm 031 864441, elektronski naslov:  jure@trtnik.com
– Alenka Plahuta (Mestna občina Koper), tel. št. 05 6646 224, elektronski naslov: alenka.plahuta@koper.si 
Župan
Boris POPOVIČ