Preglej vse objave

Javni razpis za Ureditev rekreacijskih površin Žusterna – Izola

Interesno področje:
Rok prijave: 26. 5. 2017
Datum objave:

POVABILO K SODELOVANJU

 

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za Ureditev rekreacijskih površin Žusterna – Izola, in sicer:

  • Sklop št. 1: Gradbena dela;
  • Sklop št. 2: Javna razsvetljava;
  • Sklop št. 3: Elektro dela in video nadzor;
  • Sklop št. 4: Vodovod.

Ponudnik lahko predloži ponudbo za posamezni sklop ali več sklopov. Po oceni ponudb po posameznih sklopih bo naročnik sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom za posamezni sklop.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

 

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 26.05.2017 do vključno 09.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

ŽUPAN

Boris Popovič, l.r.