05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov za ustvarjanje podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper za leto 2012

Interesno področje:
Rok prijave: 17. 5. 2012
Datum objave:

Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2012 (Uradni list RS, št. 108/2011) in 40. člena Pravilnika o ustvarjanju podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper (Uradni list RS, št. 66/2005; v nadaljevanju: pravilnik), Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje ukrepov za ustvarjanje
podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper za leto 2012

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

Predmet javnega razpisa je dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje ukrepov za ustvarjanje podpornega okolja za podjetništvo v Mestni občini Koper, ki se realizirajo po principu sofinanciranja upravičenih stroškov razvojnih projektov in naložb podjetij, in sicer:

A.    sofinanciranje začetnih investicij, investicij v razširjanje dejavnosti in razvoj novih produktov in storitev:

–    za nakup nove opreme in celovite obnove obstoječe proizvodnje,
–    za nakup, urejanje in opremljanje zemljišč, pridobivanje projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov,
–    za nakup, gradnjo ali preureditev poslovnih prostorov,
–    za nakup nematerialnih investicij (stroški nakupa patentov, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja ter programske opreme).

B.    sofinanciranje stroškov promocije malih in srednjih podjetij:

–    za najem, postavitev in delovanje stojnice pri udeležbi na določenem sejmu ali razstavi doma ali v tujini.

C.    sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest in samozaposlovanja:

–    za stroške realizacije samozaposlitve osebe, ki je na Zavodu RS za zaposlovanje – območna služba Koper (v nadaljevanju: ZRSZ) prijavljena kot brezposelna oseba,
–    za stroške dela plače zaposlitve osebe, ki je na ZRSZ prijavljena kot brezposelna oseba in spada v ciljno skupino oseb v skladu z Katalogom aktivne politike zaposlovanja, ki ureja izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja,
–    za stroške dela plače zaposlitve osebe, ki je iskalec prve zaposlitve – pripravnik z višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo in je na ZRSZ prijavljena kot brezposelna oseba,
–    za stroške realizacije samozaposlitve ali zaposlitve osebe, ki je v postopku izgubljanja zaposlitve.

D. spodbujanje prijav podjetij na mednarodne javne razpise

–    stroške za pripravo projektov, ki so predmet mednarodnega javnega razpisa, in ki  so dejansko nastali, so vezani na prijavo, ter za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila

VEČ V PRILOŽENIH DOKUMENTIH