05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje turistične prireditve Rumena noč 2005

Interesno področje:
Rok prijave: 28. 2. 2005
Datum objave:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje turistične prireditve Rumena noč 2005.

Rok za oddajo ponudb je 28.2.2005 do vključno 12.00 ure. Prijave je možno oddati po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper ali osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper. Na kuverti oziroma ovitku mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj –Prijava na javni razpis za sofinanciranje turistične prireditve »Rumena noč«2005 št. K3331-8/2005«. Kuverta oziroma ovitek mora biti zapečaten, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja. Nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si. Zainteresirani  prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

Prijavitelji so lahko tiste pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet vsebine razpisa ter imajo tudi vsa predpisana dovoljenja.
Prednost pri izbiri bodo imeli prijavitelji:

  • ki ponudijo celovit program prireditve z daljšim obdobjem trajanja, pri čemer mora biti prireditev zasnovana na strokovnih in tržnih podlagah,
  • katerih predlagan program prireditve je pretežno brezplačen oz. je cena vstopnic nižja od stroškov prireditve,
  • katerih program prireditve je okolju prijazen in poudarja kulturno identiteto kraja, 
  • katerih program vključuje izvedbo tombole (v nedeljo),
  • katerih program pomeni obogatitev celovite turistične ponudbe Mestne občine Koper oz. Slovenske Istre, 
  • katerih program je namenjen tudi otrokom in mladim in so pomembne za razvoj turizma mladih,
  • katerih program pomeni oživitev starih običajev in mestnega jedra.

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje turistične prireditve Rumena noč znaša 10.000.000,00 SIT. Rok za črpanje odobrenih sredstev je 31.12.2005. Rok za izvedbo prireditev oziroma projektov je od 21.7.-24.7.2005, za porabo odobrenih sredstev pa 29. november 2005.

Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Turistična organizacija Koper (Igor Vučič, tel. 05/664 62 30, e-mail: igor.vucic@koper.si) vsak dan v času uradnih ur.