05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini koper v letu 2006

Interesno področje:
Rok prijave: 14. 11. 2005
Datum objave:

Predmet razpisa je sofinanciranje programov in investicijskih nalog na področju športa v Mestni občini Koper za leto 2006.

Na razpis se lahko prijavijo
naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi;
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja oz. športne panoge s sedežem v Mestni občini Koper;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu;
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne;
– vrtci, osnovne šole, srednje šole ter višje in visoke strokovne šole;
– univerza;
– študentske organizacije.

V letu 2006 bomo sofinancirali naslednje vsebine športnih programov:
1. Športna vzgoja otrok in mladine;
2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
3. Športna dejavnost študentov;
4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport;
5. Športna rekreacija;
6.  Kakovostni šport;
7. Vrhunski šport;
8. Šport invalidov;
9. Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov;
10. Informatika, založništvo, promocijska dejavnost ter znanstveno raziskovalna dejavnost;
11. Priznanja športnikom in športnim delavcem;
12. Športne prireditve.

Rok predložitve prijav in način predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 14. novembra 2005 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper v času uradnih ur.

Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, ali pa si jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper ter od ponedeljka do petka med 8.00 in 12.00 uro v sprejemni pisarni Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper (dvorana Bonifika), Cesta Zore Perello Godina 3, Koper.

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v Javnem zavodu za šport Mestne občine Koper pri g. Aleš Šepec (tel.: 05/6146-019, e-mail: ales.sepec@zavodzasport-kp.si) ter na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper (tel.: 05/6646-239).

                                                                           Župan
Boris Popovič,l.r.