Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper – izvedba od 1. januarja do 30. junija 2015

Interesno področje:
Rok prijave: 28. 3. 2015
Datum objave:

1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA

je sofinanciranje prireditev v Mestni občini Koper, ki so se izvedle ali se bodo izvedle v času od 1. januarja do 30. junija 2015.

Kot prireditev se šteje enodnevni ali večdnevni javni dogodek, namenjen širši javnosti ali sklop enodnevnih prireditev, ki se odvijajo v nekem daljšem obdobju. Vabilo oz. obveščanje obiskovalcev prireditve MORA biti zato javno objavljeno vsaj z enim izmed naslednjih promocijskih kanalov: plakat in/ali promocijska tiskovina (NE ŠTEJEJO FOTOKOPIRANE TISKOVINE) in/ali oglas v medijih (v tiskanem mediju, radijski oglas, TV oglas itd.).

Vsebina prireditve je lahko kulturne, športne, turistične, zabavne ali socialne narave oz. namenjena otrokom in mladini.

Tiste prireditve in aktivnosti, ki niso predmet javnega razpisa so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji javnega razpisa. Le te niso upravičene do sredstev tega javnega razpisa.

Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 28. marca 2015, za prireditve, ki so se izvedle oz. se bodo izvajale v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2015 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.

MESTNA OBČINA KOPER