Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje novih turističnih produktov v MOK za leto 2006

Interesno področje:
Rok prijave: 2. 6. 2006
Datum objave:

JAVNI RAZPIS
ZA SOFINANCIRANJE NOVIH V TURISTIČNIH PRODUKTOV V MESTNI OBČINI KOPER ZA LETO 2006

Predmet razpisa: je sofinanciranje novih turističnih produktov v Mestni občini Koper za leto 2006.

Mestna občina Koper bo sofinancirala nove turistične produkte, ki temeljijo na:
– spodbujanju lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja razvoja turizma,
– aktivnostih za ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter urejanju in olepševanju okolja (urejanje in vzdrževanje piknik prostorov, kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev, turistične signalizacije ipd.),
– izvajanju aktivnosti ozaveščanja prebivalstva in mladine za turizem,
– izvajanju promocijske in informativne dejavnosti v kraju,
– aktivnostih, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev ter organizacij, oziroma elementov civilne družbe,
– aktivnostih, ki bodo predstavljeni širši javnosti,
– aktivnosti, ki pomenijo dodano vrednost k turistični ponudbi Mestne občine Koper in njeni prepoznavnosti.

Okvirna višina sredstev: Višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje novih turističnih produktov v Mestni občini Koper za leto 2006, znaša 4.000.000,00 SIT.

Obravnavali bomo prijave, ki bodo prispele pravočasno in pravilno opremljene do 02.06.2006 do vključno 12,00 ure, po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper ali bodo oddane osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper v času uradnih ur.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper. Zainteresirani  prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.
Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Turistična organizacija Koper (Peter Žudič ali Tamara Kozlovič, tel. 05/664 62 17, e-mail: peter.zudic@koper.si ) vsak dan v času uradnih ur.