Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev v MOK za leto 2007

Interesno področje:
Rok prijave: 18. 12. 2006
Datum objave:

Številka: 322-281/2006
Datum:  25.09.2006 

                                                     JAVNI RAZPIS 
                                           za sofinanciranje delovanja
                                   turističnih društev v MOK za leto 2007
                                                                      

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Koper v letu 2007. 

Na javni razpis se lahko prijavijo vsa turistična društva, ki:
– imajo sedež v Mestni občini Koper,
– so registrirana na območju Mestne občine Koper,
– delujejo s ciljem pospeševanja razvoja turizma na območju Mestne občine Koper in
– ne bodo prejela sredstev za delovanje iz drugih virov proračuna Mestne občine Koper v letu 2007.

Mestna občina Koper bo sofinancirala delovanja turističnih društev, katerih aktivnosti temeljijo na:
• izvajanju aktivnosti na področju spodbujanja lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
• aktivnostih za ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter urejanju in olepševanju okolja (urejanje in vzdrževanje piknik prostorov, kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev, turistične signalizacije in podobno),
• organiziranju in usklajevanju prireditev,
• izvajanju aktivnosti ozaveščanja prebivalstva in mladine za turizem,
• izvajanju promocijske in informativne dejavnosti v kraju,
• aktivnosti, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev oziroma elementov civilne družbe,
• aktivnosti, ki omogočajo uspešno, množično vključevanje članov oz. uporabnikov iz Mestne občine Koper,
• aktivnosti z večletnim delovanjem,
• aktivnosti, ki bodo predstavljeni širši javnosti,
• vključevanju v aktivnosti in prireditve Mestne občine Koper.

Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Prijavitelj mora s podpisom izjave na razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem namenske porabe proračunskih sredstev, odobrenih na podlagi tega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe občine.
Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 18.12.2006 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper
www.koper.si. Zainteresirani prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

                                                                                                         ŽUPAN
                                                                                                         Boris Popovič, l.r.