Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje delovanja turističnih društev v Mestni občini Koper v letu 2006

Interesno področje:
Rok prijave: 6. 12. 2005
Datum objave:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov turističnih društev v Mestni občini Koper v letu 2006.

Na javni razpis se lahko prijavijo vsa turistična društva, ki:
– imajo sedež v Mestni občini Koper,
– so registrirana na območju Mestne občine Koper,
– delujejo s ciljem pospeševanja razvoja turizma za območje Mestne občine Koper,
– niso prejela sredstev iz drugih virov Mestne občine Koper in
– katerih glavna dejavnost je povezana s turizmom.

Mestna občina Koper bo sofinancirala delovanje turističnih društev, ki temeljijo na:
– spodbujanju lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– aktivnostih za ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter urejanju in olepševanju okolja (urejanje in vzdrževanje piknik prostorov, kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev, turistične signalizacije ipd.),
– organiziranju in usklajevanju prireditev,
– izvajanju aktivnosti ozaveščanja prebivalstva in mladine za turizem,
– izvajanju promocijske in informativne dejavnosti v kraju,
– aktivnostih, ki povezujejo k skupni izvedbi več turističnih in drugih društev oziroma elementov civilne družbe,
– aktivnostih, ki omogočajo uspešno, množično vključevanje članov oz. uporabnikov iz Mestne občine Koper,
– aktivnostih z večletnim delovanjem,
– aktivnostih, ki bodo predstavljeni širši javnosti,
– vključevanju v aktivnosti in prireditve Mestne občine Koper.

Prijavitelji morajo prijave oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do 6.12.2005 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje desno, in sicer v času uradnih ur.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper. Zainteresirani prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Turistična organizacija Koper (Tamara Kozlovič, tel. 05/6646 230, e-mail: tamara.kozlovic@koper.si) vsak dan v času uradnih ur.

                                                                     ŽUPAN
Boris Popovič,l.r.