Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v MOK v letu 2017

Interesno področje:
Rok prijave: 18. 10. 2017
Datum objave:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, vabi vse zainteresirane lovske družine – koncesionarje, ki imajo podpisano koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za lovišče, ki leži na območju Mestne občine Koper, da v skladu z objavljenim Javnim razpisom za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v Mestni občini Koper za leto 2017 ter razpisno dokumentacijo oddajo svojo prijavo na razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v Mestni občini Koper za leto 2017.

S sofinanciranjem aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v posameznih loviščih,  želi Mestna občina Koper vzpodbuditi upravljavce lovišč, k še boljšemu trajnostnemu upravljanju z divjadjo in loviščem.

Prijavitelji lahko oddajo vloge z vso zahtevano dokumentacijo v sprejemni pisarni Mestne občine Koper v času uradnih ur ali po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper in sicer najkasneje do vključno 18.10.2017