Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v Mestni občini Koper za leto 2018

Interesno področje:
Rok prijave: 24. 10. 2018
Datum objave:

Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, vabi vse zainteresirane lovske družine – upravljalce lovišč, ki ležijo na območju Mestne občine Koper, da v skladu z objavljenim Javnim razpisom za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v Mestni občini Koper za leto 2018, ter razpisno dokumentacijo, oddajo svojo prijavo na razpis za sofinanciranje aktivnosti v Mestni občini Koper za leto 2018.

S sofinanciranjem navedenih aktivnosti v posameznih loviših, želi Mestna občina Koper vzpodbuditi upravljalce lovišč, k čimboljšemu in kvalitetnejšemu upravljanju z divjadjo in loviščem.

Razpisna dokumentacija in obrazci se od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka nahajajo v priloženih datotekah in v sprejemni pisarni  (v času uradnih ur)  Mestne občine Koper.

Prijavitelji lahko oddajo vloge  z vso zahtevano dokumetacijo v sprejemni pisarni Mestne občine Koper v času uradnih ur ali pa po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:

Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper in sicer najkasneje do vključno 24. 10. 2018.

Župan

                                                                   Boris Popovič