05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za sofinanciranje akcij in projektov urejenosti krajev za turistične namene

Interesno področje:
Rok prijave: 15. 3. 2005
Datum objave:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje akcij in projektov urejenosti krajev za turistične namene v Mestni občini Koper za leto 2005.

Rok za oddajo prijav je 15.3.2005 do vključno 12.00 ure. Prijave je možno oddati po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper ali osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper.
Na kuverti oziroma ovitku mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj –Prijava na javni razpis za sofinanciranje akcij in projektov urejenosti krajev za turistične namene v Mestni občini Koper za leto 2005 št. K3331-6/2005«. Kuverta oziroma ovitek mora biti zapečaten, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja. Nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo obravnavane in bodo vrnjene prijavitelju.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper www.koper.si. Zainteresirani  prijavitelji jo v tem roku lahko dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

Za sredstva lahko kandidirajo vse pravne osebe, ki so registrirane na območju Mestne občine Koper in je njihova ključna dejavnost povezana z razvojem turizma oziroma razvojem turističnih produktov za potencialne turiste za območje Mestne občine Koper.

Prednosti pri sofinanciranju s strani MOK bodo imeli prijavitelji, katerih aktivnosti se nanašajo na naslednja področja:

  • izvajanje aktivnosti prijavitelja na področju spodbujanja lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih za pospeševanje turizma,
  • aktivnostih za ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter urejanju in olepševanju okolja (urejanje in vzdrževanje piknik prostorov, kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč, klopi za počitek sprehajalcev, turistične signalizacije in podobno),
  • vlaganja za izboljšanje turistične informacijske dejavnosti,
  • vlaganja za ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter urejanje in olepševanje okolja, ki predstavljajo turistično infrastrukturo.

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje akcij in projektov v MOK za leto 2005, znaša 2.000.000,00 SIT. Rok za črpanje odobrenih sredstev je 31.12.2005. Rok za izvedbo akcij in projektov in za porabo odobrenih sredstev je 29. november 2005.

Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Turistična organizacija Koper (Igor Vučič, tel. 05/664 62 30, e-mail: igor.vucic@koper.si) vsak dan v času uradnih ur.