Preglej vse objave

Javni razpis za sanacijo ceste R3-624/3721 Aver – Podpeč – Rakitovec

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 9. 6. 2017
Datum objave:

POVABILO K SODELOVANJU

 

Mestna občina Koper in Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljevanju naročnik) v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o naročilu v skladu s 47. členom ZJN-3, vabita vse zainteresirane ponudnike, da skladno z dokumentacijo predložijo ponudbe za sanacijo ceste R3-624/3721 Aver – Podpeč – Rakitovec.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v tej dokumentaciji.

 

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 09.06.2017 do vključno 09.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

ŽUPAN

Boris Popovič l.r.