05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za rekonstrukcijo Slemenske ceste v Hrvatinih od km 1,760 do km 2,920 »projekt TRADOMO« II. etapa od km 2,720 do km 2,920 cesta s krožiščem

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 3. 2. 2014
Datum objave:

Povabilo k oddaji ponudbe

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (uradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 12/13  v nadaljevanju ZJN-2-UPB5) in na podlagi obvestila o javnem naročilu po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za Rekonstrukcijo Slemenske ceste v Hrvatinih od km 1,760 do km 2,920 »projekt TRADOMO« II. etapa od km 2,720 do km 2,920 cesta s krožiščem.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.

»Projekt TRADOMO je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Progetto TRADOMO finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.«

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

 

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 3. 2. 2014 do vključno 9.30 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Župan

Boris Popovič