05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za prodajo zemljišč za gradnjo individualnih objektov na območju MOK

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 21. 7. 2005
Datum objave:

Predmet prodaje so zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:

– Zemljišče s parc. št. 626/7 k.o. Sv. Anton, v izmeri 1.137 m2, za izklicno ceno 8.829.099,00 SIT (7.765,26 SIT/m2) brez DDV.

– Zemljišče s parc. št. 635/1 k.o. Sv. Anton, v izmeri 1.076 m2, za izklicno ceno 8.919.007,00 SIT (8.289,04 SIT/m2)  brez DDV.

– Zemljišče s parc. št. 1263 k.o. Koper, v izmeri 77 m2, za izklicno ceno 2.146.637,00 SIT (27.727,70 SIT/m2)  brez DDV.

– Zemljišče s parc. št. 1558/3 k.o. Vanganel, v izmeri 716 m2, za izklicno ceno 4.414.160,00 SIT (6.165,03 SIT/m2) brez DDV.

– Zemljišče s parc. št. 808/2 k.o. Bertoki, v izmeri 1.292 m2, za izklicno ceno 16.469.825,00 SIT (12.747,54 SIT/m2) brez DDV.

– Zemljišče s parc. št. 1061/1 k.o. Marezige, v izmeri 962 m2, za izklicno ceno 5.432.953,00 SIT (5.647,56 SIT/m2) brez DDV.

– Zemljišče s parc. št. 1064 k.o. Marezige, v izmeri 408 m2, za izklicno ceno 2.304.205,00 SIT (5.647,56 SIT/m2)  brez DDV.

– Zemljišče s parc. št. 1097/4 k.o. Dekani, v izmeri 815 m2, za izklicno ceno 9.996.880,00 SIT (12.266,11 SIT/m2)  brez DDV.

– Zemljišče s parc. št. 1116/19 k.o. Jernej, v izmeri 708 m2, za izklicno ceno 6.686.981,00 SIT (9.444,89 SIT/m2)  brez DDV.

– Zemljišče s parc. št. 1116/20 k.o. Jernej, v izmeri 838 m2, za izklicno ceno 7.914.817,00 SIT (9.444,89  SIT/m2)  brez DDV.

– Zemljišče s parc. št. 1477/4, 1478/4 in 1477/6 k.o. Škofije, v skupni izmeri 1.306 m2, za izklicno ceno 11.478.550,00 SIT (8.789,09 SIT/m2) brez DDV.

– Zemljišče s parc. št. 350 k.o. Vanganel, v izmeri 925 m2, za izklicno ceno 7.669.627,00 SIT (8.313,61 SIT/m2) brez DDV.

– Zemljišče s parc. št. 482/1 in 486 k.o. Hribi, v skupni izmeri 1.833 m2, za izklicno ceno  20.768.168,00 SIT  (11.330,15 SIT/m2) brez DDV.

– Zemljišče s parc. št. 737/5, 737/7, 737/10, 737/11, 737/12, 737/89, 737/90, 737/91, 737/92, 737/93, 737/94 in 737/110 k.o. Škofije, v skupni izmeri 11.664 m2, za izklicno ceno 109.218.898,00 SIT (9.363,76 SIT/m2) brez DDV.

Javno odpiranje ponudb bo v četrtek, 21. julij 2005 ob 9.00 uri v sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva 10, pritličje.

Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. št. 05/6646-275, v času uradnih ur.

Mestna občina Koper