Preglej vse objave

Javni razpis za prodajo nepremičnine – Jadranska cesta 84, Ankaran

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 9. 8. 2005
Datum objave:

Javni razpis za prodajo naslednje nepremičnine v lasti Mestne občine Koper:

Nepremičnina, v naravi dotrajana starejša stanovanjska hiša na naslovu Jadranska 84, stoječa na parc. št. 848 k.o. Oltra, ki obsega stanovanjsko stavbo v skupni izmeri 154 m2 in pašnik v skupni izmeri 4163 m2,  koristna površina stanovanjske stavbe znaša 161,10 m2 ter zemljišče s parc. št. 873 k.o. Oltra, ki obsega pašnik v skupni izmeri 2758 m2 in travnik v skupni izmeri 870 m2. Zemljišče z obeh parcelnih številk je deloma stavbno, deloma kmetijsko. Izklicna cena znaša 52.290.626,00 SIT.

Rok za oddajo ponudb je do torka, 9. avgusta 2005 do 11. ure.
Javno odpiranje ponudb bo v četrtek 11. avgusta 2005 ob 9.00 uri, v sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva 10, pritličje.

Vse informacije v zvezi z nepremičninami, ki se prodajajo, dobijo interesenti na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koperinformacijska pisarna  ali po telefonu 05/6646-275, v času uradnih ur.

                                        Mestna občina Koper