05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za pridobitev nadomestne koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju splošne – družinske medicine za območje Mestne občine Koper

Interesno področje:
Rok prijave: 12. 10. 2010
Datum objave:

POVABILO K ODDAJI PRIJAVE

Na podlagi Javnega razpisa za podelitev nadomestne koncesije za izvajanje javne zdravstvene službe na področju splošne – družinske medicine, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 75 z dne 24.9.2010, Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, v nadaljnjem besedilu koncedent, vabi zainteresirane prijavitelje, da oddajo prijavo za pridobitev nadomestne koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju splošne – družinske medicine za območje Mestne občine Koper, najkasneje do 12.10.2010 do vključno 12.00 ure

osebno: v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper

ali

po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, s tem, da v tem primeru zgoraj navedeni rok pomeni rok prispetja prijave.

Prijave morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo v tem postopku.

Kontaktna oseba koncedenta je Helena Benčič, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva ulica 10, Koper (tel. št. 05 66 46 311 in 05 66 46 239; elektronski naslov: helena.bencic@koper.si).

         Urad za družbene dejavnosti in razvoj
Predstojnik
Timotej Pirjevec, l.r.