Preglej vse objave

Javni razpis za pridobitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju fizioterapije na območju MOK

Interesno področje:
Rok prijave: 3. 5. 2018
Datum objave:

Na podlagi Javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni na področju fizioterapije na območju Mestne občine Koper, objavljenega na spletni strani mestne občine Koper in portalu javnih naročil dne 4.5.2018, Mestna občina Koper, v nadaljnjem besedilu koncedent, vabi zainteresirane ponudnike, da oddajo ponudbo za pridobitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju fizioterapije na območju Mestne občine Koper, najkasneje do 14.5.2018 do vključno 12.00 ure

osebno: v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper

ali

po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, s tem, da v tem primeru zgoraj navedeni rok pomeni rok prispetja ponudbe.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo v tem postopku.

Kontaktna oseba koncedenta je Helena Benčič, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva ulica 10, Koper (tel. št. 05 66 46 311 in 05 66 46 239; elektronski naslov: helena.bencic@koper.si).

 

 

 

                                                                          MESTNA OBČINA KOPER

        Župan

   Boris Popovič, l.r.