Preglej vse objave

Javni razpis za poslovni prostor v Vanganelu

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 25. 5. 2015
Datum objave:

KRAJEVNA SKUPNOST VANGANEL

VANGANEL 38

6000 KOPER

Datum:  22.04.2015

Dopis:  15/2015

Zadeva: JAVNI RAZPIS ZA POSLOVNI PROSTOR V VANGANELU št.38 –pritličje

Na podlagi sklepa Sveta z dne 13.02.2012 in predsednika sveta z dne 14.04.2015 objavljamo:

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM.

Prostor je primeren za storitveno dejavnost ali drugo dejavnost primerno lokaciji in prostoru.

Naslov: Vanganel 38, pritličje

Pošta: 6000 Koper

Velikost: 64 m2

Priključeno:  voda, elektrika, tro fazni tok,

Samostojni vhod in  parkirni prostor.

Prostor ni opremljen.

Izklicna mesečna najemnina je 200,00 EUR.

Interesentom bo omogočen ogled prostora vsak dan po predhodnem dogovoru.

Vse druge informacije dobite na  telefonskih  številkah:  GSM : 041/625-835 ali 031/298-985.

Ponudbo je potrebno oddati v zapri ovojnici z oznako: »Ne odpiraj: ponudba za najem poslovnega prostora  – pritličje« do 25.05.2015 na naslov: Krajevna skupnost Vanganel, Vanganel 38, 6000 Koper ali osebno  vsako sredo od 16.00 ure do 18.00 ure na sedežu Krajevne skupnosti Vanganel.

Prostor se lahko prevzame takoj po podpisu  notarske pogodbe o najemu.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija poleg splošnih kriterijev upoštevala višino ponujene najemnine. Ponudnik bo o izbiri obveščen  v roku 8 dni od zaključka razpisa.

Razpisne obrazce se dobi  vsaki  dan na sedežu Krajevne skupnosti  Vanganel  po predhodnem dogovoru.

Notarska pogodba se bo sklenila za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja.

Krajevna skupnost Vanganel si pridržuje pravico ne skleniti pogodbe s ponudnikom, ki ima dejavnost neprimerno za ta poslovni prostor.

Predsednik Sveta KS:

Boris Mahne l.r.