05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za podelitev priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča za leto 2010

Interesno področje:
Rok prijave: 19. 4. 2010
Datum objave:
OBČINA IZOLA
MESTNA OBČINA KOPER
OBČINA PIRAN
Komisija za podeljevanje priznanj z nagrado Alojza Kocjančiča za posebne dosežke pri oblikovanju, raziskovanju in ohranjanju kulturne identitete Istre
RAZPISUJEJO
na osnovi 7. člena Odloka o podeljevanju priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča (Uradni list RS, št. 41/2009)
PRIZNANJE Z NAGRADO ALOJZA KOCJANČIČA
ZA LETO 2010
Priznanje z nagrado se podeljuje posameznikom, skupinam, društvom, zavodom in drugim za posebne dosežke pri oblikovanju, raziskovanju in ohranjanju kulturne identitete Istre.
Predlagatelji kandidatov (zavodi, društva, posamezniki in drugi) naj poleg osebnih podatkov kandidata (ime, priimek, starost, poklic, bivališče) dostavijo podrobnejšo predstavitev opravljenega dela kandidata na področju umetniškega ustvarjanja, raziskovanja, oblikovanja in ohranjanja kulturne identitete Istre.
Komisija bo pri izboru kandidata upoštevala merila iz 12. člena Odloka, in sicer:
da je kandidat državljan Republike Slovenije;
uveljavljenost kandidata v Istri in v širšem prostoru;
uspešnost kandidatovega dela pri oblikovanju, izvajanju ali ohranjanju kulturne identitete Istre;
dolžino obdobja, ko je kandidat opravljal nepoklicno organizacijsko ali poklicno oziroma nepoklicno strokovno delo na področju, ki je predmet nagrajevanja;
osebni, delovni in materialni prispevek pri njegovih stvaritvah;
morebitna že prejeta javna in druga priznanja;
strokovno vrednost kandidatovega dela;
prispevek kandidata k ohranjanju multikulturnih, multietničnih identitet našega prostora in kulturnega sožitja.
Rok za dostavo predlogov je 19. april 2010.
Predloge s pisno obrazložitvijo in prilogami pošljite v zaprti ovojnici na naslov Mestna občina Koper –Comune citta di Capodistria, Verdijeva 10, 6000 Koper – Capodistria, s pripisom »Za nagrado Alojza Kocjančiča za leto 2010 – ne odpiraj«.
Komisija bo sprejela odločitev o podelitvi priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča za leto 2010 najkasneje do 15.maja.2010.
Morebitna dodatna pojasnila dobite po tel.05 664 62 39.
                                                       Komisija za podeljevanje priznanj z nagrado Alojza Kocjančiča
                                                         za posebne dosežke pri oblikovanju kulturne identitete Istre
OBČINA IZOLA, MESTNA OBČINA KOPER, OBČINA PIRAN

Komisija za podeljevanje priznanj z nagrado Alojza Kocjančiča za posebne dosežke pri oblikovanju, raziskovanju in ohranjanju kulturne identitete Istre

RAZPISUJEJO

na osnovi 7. člena Odloka o podeljevanju priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča (Uradni list RS, št. 41/2009)

PRIZNANJE Z NAGRADO ALOJZA KOCJANČIČA
ZA LETO 2010

Priznanje z nagrado se podeljuje posameznikom, skupinam, društvom, zavodom in drugim za posebne dosežke pri oblikovanju, raziskovanju in ohranjanju kulturne identitete Istre.
Predlagatelji kandidatov (zavodi, društva, posamezniki in drugi) naj poleg osebnih podatkov kandidata (ime, priimek, starost, poklic, bivališče) dostavijo podrobnejšo predstavitev opravljenega dela kandidata na področju umetniškega ustvarjanja, raziskovanja, oblikovanja in ohranjanja kulturne identitete Istre.
Komisija bo pri izboru kandidata upoštevala merila iz 12. člena Odloka, in sicer:
da je kandidat državljan Republike Slovenije;
uveljavljenost kandidata v Istri in v širšem prostoru;
uspešnost kandidatovega dela pri oblikovanju, izvajanju ali ohranjanju kulturne identitete Istre;
dolžino obdobja, ko je kandidat opravljal nepoklicno organizacijsko ali poklicno oziroma nepoklicno strokovno delo na področju, ki je predmet nagrajevanja;
osebni, delovni in materialni prispevek pri njegovih stvaritvah;
morebitna že prejeta javna in druga priznanja;
strokovno vrednost kandidatovega dela;
prispevek kandidata k ohranjanju multikulturnih, multietničnih identitet našega prostora in kulturnega sožitja.
Rok za dostavo predlogov je 19. april 2010.
Predloge s pisno obrazložitvijo in prilogami pošljite v zaprti ovojnici na naslov Mestna občina Koper –Comune citta di Capodistria, Verdijeva 10, 6000 Koper – Capodistria, s pripisom »Za nagrado Alojza Kocjančiča za leto 2010 – ne odpiraj«.
Komisija bo sprejela odločitev o podelitvi priznanja z nagrado Alojza Kocjančiča za leto 2010 najkasneje do 15.maja.2010.
Morebitna dodatna pojasnila dobite po tel.05 664 62 39.

Komisija za podeljevanje priznanj z nagrado Alojza Kocjančiča za posebne dosežke pri oblikovanju kulturne identitete Istre