Preglej vse objave

Javni razpis za podelitev nadomestne koncesije na področju zobozdravstvenega varstva odraslih (z dopolnitvijo razpisne dokumentacije)

Interesno področje:
Rok prijave: 30. 6. 2011
Datum objave:

POVABILO K ODDAJI PRIJAVE

Na podlagi Javnega razpisa za podelitev nadomestne koncesije za izvajanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 45/2011 z dne 10.06.2011, Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, v nadaljnjem besedilu koncedent, vabi zainteresirane prijavitelje, da oddajo prijavo za pridobitev nadomestne koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih za območje Mestne občine Koper, najkasneje do 30.6.2011 do vključno 12.00 ure osebno: v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koperalipo pošti na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, s tem, da v tem primeru zgoraj navedeni rok pomeni rok prispetja prijave.Prijave morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo v tem postopku.Kontaktna oseba koncedenta je Helena Benčič, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva ulica 10, Koper (tel. št. 05 66 46 311 in 05 66 46 239; elektronski naslov: helena.bencic@koper.si).Urad za družbene dejavnosti in razvojPredstojnik Timotej Pirjevec, l.r.POVABILO K ODDAJI PRIJAVE

Na podlagi Javnega razpisa za podelitev nadomestne koncesije za izvajanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 45/2011 z dne 10.06.2011, Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, v nadaljnjem besedilu koncedent, vabi zainteresirane prijavitelje, da oddajo prijavo za pridobitev nadomestne koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih za območje Mestne občine Koper, najkasneje do 30.6.2011 do vključno 12.00 ure

osebno: v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper

ali

po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, s tem, da v tem primeru zgoraj navedeni rok pomeni rok prispetja prijave.

Prijave morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo v tem postopku.

Kontaktna oseba koncedenta je Helena Benčič, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva ulica 10, Koper (tel. št. 05 66 46 311 in 05 66 46 239; elektronski naslov: helena.bencic@koper.si).

Urad za družbene dejavnosti in razvoj
Predstojnik
Timotej Pirjevec, l.r.

Številka: 014-10/2011
Datum: 24.6.2011

DOPOLNITEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE
za podelitev nadomestne koncesije za izvajanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih

(Javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 45/2011 z dne 10.06.2011)

Koncedent Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, dopolnjuje razpisno dokumentacijo za podelitev nadomestne koncesije za izvajanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih (javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 45/2011 z dne 10.06.2011).

Razpisna dokumentacija se v točki  5.2. Dokazila o izpolnjevanju pogojev (stran 13 razpisne dokumentacije) dopolni, in sicer v odstavku Kot dokazilo pod točko 5, ki se dopolni tako, da se po novem glasi:

»Kot dokazilo pod točko 5.:
Pozitivno mnenje Zdravniške zbornice Slovenije. Navedeno mnenje za  prijavitelja lahko pridobi koncedent, zato prijavitelju tega mnenja ni potrebno prilagati.«

Podaljšanje roka za oddajo prijave ni potreben in ne bo spremenjen.

         Urad za družbene dejavnosti in razvoj
Predstojnik
Timotej Pirjevec, l.r.