Preglej vse objave

Javni razpis za podelitev 2 koncesij za izvajanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih

Interesno področje:
Rok prijave: 18. 4. 2017
Datum objave:

POVABILO K ODDAJI PRIJAVE

Na podlagi Javnega razpisa za podelitev 2 koncesij, vsake v obsegu 0,50 programa za izvajanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih, objavljenega v Uradnem listu RS  dne 7.4.2017, Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, v nadaljnjem besedilu koncedent, vabi zainteresirane prijavitelje, da oddajo prijavo za pridobitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe na področju zobozdravstvenega varstva odraslih na območju Mestne občine Koper, najkasneje do 18.4.2017 do vključno 10.00 ure

osebno: v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper

ali

po pošti na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, s tem, da v tem primeru zgoraj navedeni rok pomeni rok prispetja prijave.

Prijave morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo v tem postopku.

Kontaktna oseba koncedenta je Helena Benčič, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva ulica 10, Koper (tel. št. 05 66 46 311 in 05 66 46 239; elektronski naslov: helena.bencic@koper.si).

Urad za družbene dejavnosti in razvoj

Vodja

Timotej Pirjevec, l.r.