05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo v najem stanovanja v zadružnem domu Sv. Anton

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 18. 5. 2012
Datum objave:

KRAJEVNA SKUPNOST SV. ANTON
SVET KS
Sv. Anton 1
6276 POBEGI

ZADEVA: JAVNI RAZPIS ZA NAJEM STANOVANJA V SV. ANTONU št. 1, prvo nadstropje, 6276 POBEGI

Na podlagi sklepa Sveta z dne 29.03.2012 objavljamo:

JAVNI RAZPIS Z ZBIRANJEM PONUDB ZA ODDAJO STANOVANJA V NAJEM.

Naslov: Krajevna skupnost Sv. Anton št 1
6276 POBEGI
Velikost 54 m2
Stanovanje ni opremljeno
Izklicna cena 350,00 EUR

Interesentom bo omogočen ogled prostora po predhodnem dogovoru .
Tel. št. GSM 051 383 616, tajnica Mirna Durakovič ali na GSM 041 32 32 97 g. Sergij Jakomin.

Ponudbo je potrebno oddati v zaprti ovojnici z oznako „Ne odpiraj-ponudba za najem stanovanja do vključno 18. maja 2012 na naslov Krajevna skupnost Sv. Anton št. 1, 6276 POBEGI ali na sedežu Krajevne skupnosti Sv. Anton.
Stanovanje se prevzame takoj po podpisu pogodbe o najemu.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija poleg splošnih kriterijev upoštevala višino ponujene najemnine. Ponudnik bo o izbiri obveščen v roku 8 dni od zaključka razpisa.
Razpisni obrazci se bodo dobili ob ogledu stanovanja v Sv. Antonu št. 1.
Varščina so tri najemnine, ki se morajo vplačati ob podpisu pogodbe.
Notarska pogodba se sklene za dobo 4 let z možnostjo podaljšanja.

Krajevna skupnost Sv. Anton si pridržuje pravico ne skleniti pogodbo z nobenim ponudnikom.

 

Predsednik Sveta KS:
Igor Hrvatin