Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo v najem 7 prodajnih mest (kioskov)

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 29. 5. 2006
Datum objave:

JAVNI RAZPIS
ZA ODDAJO V NAJEM SEDMIH (7) PRODAJNIH MEST (KIOSKOV)

Predmet razpisa: je oddaja v najem sedmih (7) prodajnih mest (kioskov) ob Semedelski cesti v Kopru.

Uporabnina in varščina za posamezno prodajno mesto (kiosk) za ves čas najema (od 1. junija do 30. septembra 2006) znašata 61.000,00 SIT brez DDV (1000,00 SIT je vrednost uporabnine brez DDV, 60.000,00 SIT je vrednost varščine brez DDV). Pavšalni strošek za elektriko znaša 20.000,00 SIT brez DDV za ves čas najema (od 15. junija do 30. septembra 2006) prodajnega mesta in ni vključen v uporabnino in varščino.

Obravnavali bomo prijave, ki bodo prispele pravočasno do 29. maja 2006 do vključno 12,00. ure, na naslov: Mestna občina Koper, Turistična organizacija Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali bodo oddane osebno v sprejemno pisarno, Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj, 322-117/2006«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden prijavitelj.

Razpisna dokumentacija je od dneva objave do izteka roka za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si. Zainteresirani prijavitelji pa jo lahko v času uradnih ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Dodatne informacije dobite na Turistični organizaciji Koper, na telefonu 05/6646-217,  vsak dan v času uradnih ur.