05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov v najem

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 6. 9. 2004
Datum objave:

Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov v najem z zbiranjem pisnih ponudb.

Predmet razpisa so naslednji poslovni prostori:

1. Koper, Kidričeva ul. št. 1, delno usposobljen poslovni prostor brez uporabnega dovoljenja, v izmeri 88,50 m2,
2. Koper, Kidričeva ul. št. 17, usposobljen poslovni prostor z uporabnim dovoljenjem, v izmeri 272,20 m2,
3. Koper, Kidričeva ul. 23A, delno usposobljen poslovni prostor brez uporabnega dovoljenja,
4. Koper, Vojkovo nabr. št. 27, usposobljen poslovni prostor, z uporabnim dovoljenjem, v izmeri 51,63 m2,
5. Škofije, Sp. Škofije 182, usposobljen poslovni prostor z uporabnim dovoljenjem, v izmeri 58,95 m2.

Popolna ponudba na predpisanih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi dokazili, vključno z dokazilom o vplačilu varščine v višini treh mesečnih ponujenih najemnin, mora prispeti v zaprti in označeni ovojnici najkasneje do 06.09.2004 do 12.00 ure na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva ul. št. 10, (po pošti, ali osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, pritličje desno). Na hrbtni strani kuverte mora biti naveden tudi naslov pošiljatelja.

Interesentom bo omogočen ogled poslovnega prostora po predhodnem telefonskem dogovoru s strokovno službo Urada za nepremičnine, tel. 05/66 46 274 ali 66 46 275.