Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo poslovnih prostorov v najem

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 11. 7. 2005
Datum objave:

Na podlagi 42. člena  Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 42/2000, 30/2001 in 29/2003), Zakona o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Ur. l. SRS, št. 18/74, 34/88 in Ur. l. RS, št. 3/2000 in 102/02), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občine (Ur. l. RS, št. 12/2003), Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradne objave, št. 6/2003 in 7/2003) in sklepa komisije za poslovne prostore dne 14.04.2004,  objavlja

JAVNI RAZPIS ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM
Z ZBIRANJEM PISNIH PONUDB

1. Koper, Čevljarska ulica 22, usposobljen poslovni prostor brez uporabnega dovoljenja,  v izmeri 90,40 m2, oddajamo  za trgovinsko dejavnost. Izklicna cena mesečne najemnine znaša  149.393,00 sit.

2. Koper, Gortanov trg 15, usposobljen poslovni prostor  z uporabnim dovoljenjem, v izmeri 55,50 m2, s souporabo  skupnih prostorov (sanitarije, hodniki in stopnišče) oddajamo za pisarniško dejavnost. Izklicna mesečna najemnina znaša 97.622,84 sit.

3. Sočerga 5, neusposobljen poslovni prostor v pritličju in nadstropju poslovnega objekta, v izmeri 316,15 m2. Izklicna mesečna najemnina znaša 367.351,00 sit. Obstoječa namembnost delavnice in trgovine.

4. Koper, Trubarjeva 6, usposobljen poslovni prostor, z uporabnim dovoljenjem, v izmeri  74,93 m2, oddajamo za pisarniško dejavnost, trgovino z neživili ali drugo mirno dejavnost. Izklicna mesečna najemnina znaša 96.016,00 sit.

Razpisno dokumentacijo za prijavo na razpis lahko dobite v času trajanja razpisa (do 11. julija 2005), in sicer vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 ure in ob sredah od 14.00 do 17.00 ure, v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper (pritličje desno) ali na spletni strani www.koper.si.

Interesentom bo omogočen ogled poslovnega prostora po predhodnem telefonskem dogovoru s strokovno službo Urada za nepremičnine, tel. 05/66.46.284 ali 66.46.286. Razpis in razpisni pogoji z razpisno dokumentacijo so na vpogled tudi na spletni strani Mestne občine Koper  www.koper.si.

Mestna občina Koper