Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo poslovnega prostora

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 26. 5. 2017
Datum objave:

Datum:                09/05-2017
Številka:      128-072/2-2017

 

Na podlagi sklepa sveta z dne 20. 4. 2017 objavljamo:

 

JAVNI RAZPIS Z ZBIRANJEM PISNIH PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM.

V Kulturnem domu v Božičih – Hrvatini oddamo v najem poslovni prostor v za gostinski lokal.

Naslov: Hrvatini št. 148,
Pošta:   6280 ANKARAN
Velikost: 465 m2
Izklicna mesečna najemnina je 1.200,00 EUR brez ddv.

Zainteresiranim bo omogočen ogled prostora po predhodnem dogovoru.
Telefonski številki sta: 05/ 651 48 00 in GSM 051-672-551.

Ponudbo je potrebno oddati v zaprti ovojnici z oznako „Ne odpiraj-ponudba za najem poslovnega prostora“ od 9. 5. do 26. 5. 2017 na naslov Krajevna skupnost Hrvatini, Hrvatini 74, 6280 Ankaran.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija poleg splošnih kriterijev upoštevala višino ponujene najemnine. Ponudnik bo o izbiri obveščen v roku 30 dni od zaključka razpisa.

 

Razpisni obrazci se dobijo na sedežu Krajevne skupnosti Hrvatini, Hrvatini 74, po predhodnem dogovoru in na spletnih straneh www.koper.si ter www.hrvatini.si.

Varščina so tri izklicne najemnine, ki se plačajo ob podpisu pogodbe.
Krajevna skupnost si pridržuje pravico ne skleniti pogodbe z nobenim ponudnikom.

 

                                                                                        

                                                                                                                                                         

                                                                                                         Predsednica  Sveta KS:

                                                                                                         Irena Muženič Balentič l.r.