Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo poslovnega prostora v Vanganelu v najem (64m2)

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 4. 10. 2013
Datum objave:

KRAJEVNA SKUPNOST VANGANEL
SVET
VANGANEL 38
6000 KOPER

Datum: 04.09.2013
Dopis: 83/2013

ZADEVA :   JAVNI RAZPIS ZA POSLOVNI PROSTOR V VANGANELU št. 38 – pritličje, 6000 KOPER

 

Na podlagi sklepa Sveta z dne 13.02.2012 in predsednika Sveta z dne 14.04.2012 objavljamo:

JAVNI RAZPIS Z ZBIRANJEM PISNIH PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM.
Prostor je primeren za storitveno dejavnost ali drugo dejavnost primerno lokaciji in prostoru.

Naslov: Vanganel  38, pritličje
Pošta: 6000 KOPER
Velikost: 64 m2
Priključen:  trofazni tok
Ni opremljeno
Izklicna mesečna najemnina je 450,00 EUR

Interesentom bo omogočen ogled prostora vsak dan po predhodnem dogovoru.
Telefonski številki sta: GSM: 041/625-835 ali  031/298-985.

Ponudbo je potrebno oddati v zaprti ovojnici z oznako. »Ne odpiraj-ponudba za najem poslovnega prostora – pritličje« do 04.10.2013 na naslov: Krajevna skupnost Vanganel, Vanganel 38, 6000 Koper ali osebno v času uradnih ur na sedež Krajevne skupnosti Vanganel.

Prostor se lahko prevzame takoj po podpisu pogodbe o najemu.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija poleg splošnih kriterijev upoštevala višino ponujene najemnine. Ponudnik bo o izbiri obveščen v roku 8 dni od zaključka razpisa.

Razpisni obrazci se dobijo vsak dan na sedežu Krajevne skupnosti Vanganel, Vanganel 38, I. nadstropje, Koper po predhodnem dogovoru.

Varščini sta dve najemnini, ki se plačata ob podpisu pogodbe.

Notarska pogodba se sklene za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja.

Krajevna skupnost Vanganel si pridržuje pravico ne skleniti pogodbe s ponudnikom, ki

ima dejavnost neprimerno za ta poslovni prostor.

Predsednik Sveta KS:

Boris Mahne l.r.