Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo poslovnega prostora v najem (KS Vanganel)

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 7. 9. 2012
Datum objave:
KRAJEVNA SKUPNOST VANGANEL
SVET
VANGANEL 38
6000 KOPER
Datum: 22.08.2012
Dopis:72/2012
ZADEVA :   JAVNI RAZPIS ZA POSLOVNI PROSTOR V
                    VANGANELU št. 38 – pritličje, 6000 KOPER
Na podlagi sklepa  Sveta z dne 13.02.2012 in predsednika Sveta z dne 14.04.2012 objavljamo:
JAVNI RAZPIS Z ZBIRANJEM PISNIH PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM za
storitveno dejavnost ali drugo dejavnost primerno lokaciji in prostoru.
Naslov: Vanganel  št.38, pritličje
Pošta: 6000 KOPER
Velikost: 64 m2
Priključen:  tro fazni tok
Ne opremljeno
Izklicna mesečna najemnina je 512,00 EUR/m2
Interesentom bo omogočen ogled prostora vsaki dan po predhodnem dogovoru.
Telefonski številki sta: GSM: 041-625-835 ali  031-298-985.
Ponudbo je potrebno oddati v zaprti ovojnici z oznako. »Ne odpiraj-ponudba za najem poslovnega prostora – pritličje« do 07.09.2012 na naslov: Krajevna skupnost Vanganel, Vanganel 38,
6000 Koper ali osebno v času uradnih ur na sedež Krajevne skupnosti Vanganel.
Prostor se lahko prevzame takoj po podpisu pogodbe o najemu.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija poleg splošnih kriterijev upoštevala višino ponujene najemnine. Ponudnik bo o izbiri obveščen v roku 8 dni od zaključka razpisa.
Razpisni obrazci se dobijo vsaki dan na sedežu Krajevne skupnosti Vanganel, Vanganel 38,
 I. nadstropje, Koper po predhodnem dogovoru.
Varščini sta dve najemnini, ki se plačajo ob podpisu pogodbe.
Notarska pogodba se sklene za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja.
Krajevna skupnost Vanganel si pridržuje pravico ne skleniti pogodbo z nobenim ponudnikom.
                                                                                                   Predsednik Sveta KS:
                                                                                                    Boris Mahne l.r.

Na podlagi sklepa  Sveta z dne 13.02.2012 in predsednika Sveta z dne 14.04.2012 objavljamo:

 

JAVNI RAZPIS Z ZBIRANJEM PISNIH PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM

za storitveno dejavnost ali drugo dejavnost primerno lokaciji in prostoru.

Naslov: Vanganel  št.38, pritličjePošta: 6000 KOPERVelikost: 64 m2Priključen:  tro fazni tokNe opremljenoIzklicna mesečna najemnina je 512,00 EUR/m2

Interesentom bo omogočen ogled prostora vsaki dan po predhodnem dogovoru. Telefonski številki sta: GSM: 041-625-835 ali  031-298-985.

Ponudbo je potrebno oddati v zaprti ovojnici z oznako. »Ne odpiraj-ponudba za najem poslovnega prostora – pritličje« do 07.09.2012 na naslov:
Krajevna skupnost Vanganel, Vanganel 38, 6000 Koper ali osebno v času uradnih ur na sedež Krajevne skupnosti Vanganel.Prostor se lahko prevzame takoj po podpisu pogodbe o najemu.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija poleg splošnih kriterijev upoštevala višino ponujene najemnine. Ponudnik bo o izbiri obveščen v roku 8 dni od zaključka razpisa.Razpisni obrazci se dobijo vsaki dan na sedežu Krajevne skupnosti Vanganel, Vanganel 38, I. nadstropje, Koper po predhodnem dogovoru.Varščini sta dve najemnini, ki se plačajo ob podpisu pogodbe.Notarska pogodba se sklene za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja.

Krajevna skupnost Vanganel si pridržuje pravico ne skleniti pogodbo z nobenim ponudnikom.

 

Predsednik Sveta KS:
Boris Mahne l.r.