Preglej vse objave

Javni razpis za oddajo nepremičnin v najem z javnim zbiranjem ponudb

Interesno področje: Nepremičnine
Rok prijave: 9. 7. 2008
Datum objave:

Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07,94/07) objavlja

 

JAVNI RAZPIS
za oddajo nepremičnin v najem z javnim zbiranjem ponudb

1.    Koper, Ulica Stare pošte 3, usposobljen poslovni prostor v I. nadstropju poslovno stanovanjskega objekta, oddajamo za mirno storitveno dejavnost. Skupna površina prostora je 69,50 m2. Izklicna  cena mesečne najemnine v mesecu juliju 2008, znaša 372,00 eur.

2.    Koper, Trubarjeva 1, neusposobljen poslovni prostor, zgrajen do IV. gradbene faze, oddajamo za mirno obrtno storitveno dejavnost. Skupna površina prostora je 70 m2. Izklicna cena mesečne najemnine v mesecu juliju 2008, znaša 409,00 eur.

3.    Koper, Gortanov trg 14, delno usposobljen poslovni prostor oddajamo za mirno storitveno dejavnost. Skupna površina prostora je 22,12 m2. Izklicna mesečna najemnina v mesecu juliju 2008, znaša 119,00 eur.

4.    Koper, Cesta Zore Perello Godina 3, delno usposobljen poslovni prostor, s pridobljenim uporabnim dovoljenjem, oddajamo za gostinsko dejavnost. Skupna površina prostora je 503,35 m2. Izklicna mesečna najemnina v mesecu juliju 2008, znaša 3.323,00 eur.

Razpisna dokumentacija za vsak posamezen poslovni prostor je na vpogled med dokumenti.

Za dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki pokličejo Urad za nepremičnine – poslovni prostori, telefon številka 05/66 46 284 ali 05/66 46 286.

                                                                                             ŽUPAN
Boris Popovič