Preglej vse objave

Javni razpis za izvedbo strokovnega in finančnega nadzora nad rekonstrukcijo ribiškega pomola v okviru projekta Ureditev ribiškega pristanišča Koper

Interesno področje:
Rok prijave: 28. 9. 2012
Datum objave:

Povabilo k oddaji ponudbe

 

 

 

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010, 18/2011, v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o naročilu male vrednosti v skladu s 30a. členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za izvedbo strokovnega in finančnega nadzora nad rekonstrukcijo ribiškega pomola v okviru projekta Ureditev ribiškega pristanišča Koper. Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 28.9.2012 do vključno 9.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

ŽUPAN

Boris Popovič