05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za izgradnjo odseka kolesarske steze Guci – Vanganel km 0,000 – 0,600

Interesno področje:
Rok prijave: 28. 3. 2014
Datum objave:

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

Naročnik v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13, UPB5 v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o oddaji naročila male vrednosti v skladu s 30. a členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za izgradnjo odseka kolesarske steze Guci – Vanganel km 0,000 – 0,600. Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.

 

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Projekt je delno sofinanciran v okviru projekta Kolesarske regijske povezave in delno  v okviru strateškega projekta z akronimom »Inter Bike« – Čezmejne intermodalne kolesarske povezave, Rete ciclistica intermodale transfrontaliera, prijavljen na Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 1/2009. Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. 

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 28.03.2014 do vključno 09.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

ŽUPAN

Boris Popovič