05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in nadzidavo objekta Collegio dei Nobili

Interesno področje:
Rok prijave: 24. 4. 2009
Datum objave:

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o javnem naročilu po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo in nadzidavo objekta Collegio dei Nobili za potrebe OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio in Gimnazije Gian Rinaldo Carli. Obseg navedenih del je razviden iz projektne naloge v  razpisni dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 24.04.2009 do vključno 10.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Kontaktna oseba naročnika je Sibila Ludvik, Samostojna investicijska služba, telefonska številka 05 6646 227, elektronski naslov:  sibila.ludvik@koper.si.

        Župan
Boris Popovič