Preglej vse objave

Javni razpis za izbiro izvajalca za izgradnjo neprofitnih stanovanj na območju ZN Nad Dolinsko v Kopru – Večstanovanjski objekti št. 12-13 in 14-15 ter zunanja ureditev z dostopno cesto in parkirišči

Interesno področje:
Rok prijave: 26. 7. 2005
Datum objave:

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, razpisuje

Javni razpis  za izbiro izvajalca za izgradnjo neprofitnih stanovanj na  območju št. 2 v ureditvenem območju ZN Nad Dolinsko v Kopru – Večstanovanjski objekti št. 12-13 in 14-15 ter zunanja ureditev z dostopno cesto in parkirišči (Ur.l.RS št. 64/2005, dne 08.07.2005).

Javno odpiranje ponudb bo 26.07.2005, ob 13.00 uri, v sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, v Kopru, v pritličju.

Kontaktna oseba naročnika je Boštjan Udovič, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper (tel. št. 05 6646 421, elektronski naslov: bostjan.udovic@koper.si).
Za dodatna pojasnila PLAN INVEST, d.o.o. Portorož, Podružnica Koper, Ul. 15. maja 13, kontaktna oseba Darjo Reščič (tel.05/6308 126, m-tel. 031/600 914, elektronski naslov: planinvest@siol.net).

 

D i r e k t o r
Darko Kavre