Preglej vse objave

Javni razpis za dobavo opreme za Gledališče Koper

Interesno področje:
Rok prijave: 19. 12. 2008
Datum objave:

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008 v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o javnem naročilu po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za dobavo opreme za Gledališče Koper: scenska razsvetljava, ozvočenje, interfoni, video projekcija, multimedijska računalniška mreža, induktivna zanka, oprema električnih vlekov.

Obseg navedenih del je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 19.12.2008 do vključno 10.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Kontaktna oseba naročnika je Sibila Ludvik, Samostojna investicijska služba, telefonska številka 05 6646 227, elektronski naslov: sibila.ludvik@koper.si.