Preglej vse objave

Javni razpis za dobavo in montažo opreme za OŠ Ankaran

Interesno področje:
Rok prijave: 23. 1. 2007
Datum objave:

Številka: 411-173/2006

Številka javnega naročila: JNVV-B-6/2006

Datum: 15.12.2006

                                                                  Javni razpis za dobavo in
montažo opreme za OŠ Ankaran

V skladu z določili Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/2004 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZJN-1-UPB1) in na podlagi javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 136/06 z dne 22.12.2006, Mestna občina Koper (v nadaljnjem besedilu: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo za dobavo in montažo opreme za osnovno šolo Ankaran.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudnika vabimo, da predloži ponudbo do 23.01.2007 do vključno 9.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Kontaktna oseba naročnika je Sibila Ludvik, Samostojna investicijska služba, Verdijeva 6, Koper, (tel. št. 05 6646 227, elektronski naslov: sibila.ludvik@koper.si).

Župan
Boris Popovič, l.r.