Preglej vse objave

Javni razpis za dobavo in montažo notranje opreme za Vrtec Pobegi

Interesno področje:
Rok prijave: 5. 11. 2008
Datum objave:

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, v nadaljevanju ZJN-2A) in na podlagi obvestila o javnem naročilu po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2A, Mestna občina Koper vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za dobavo in montažo notranje opreme za Vrtec Pobegi.

Obseg opreme je razviden iz popisa v razpisni dokumentaciji.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 5.11.2008 do vključno 10.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Kontaktna oseba naročnika je Alenka Čurin Kavre, Samostojna investicijska služba, telefonska številka 05 6646 293, elektronski naslov: alenka.curinkavre@koper.si.

Župan

Boris Popovič, l.r.