05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis za čiščenje poslovnih prostorov Mestne občine Koper

Interesno področje:
Rok prijave: 7. 3. 2005
Datum objave:

Predmet javnega naročila je čiščenje poslovnih prostorov s pripadajočimi sanitarnimi prostori, hodniki, steklene površine, dvorišče Mestne občine Koper, Verdijeva 5, 6, 10 in Pretorske palače v skupni izmeri 3.639 m2

Rok za oddajo ponudb je 07.03.2005 do 12.00 ure.

Ponudbe morajo biti oddane na naslovu MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva 10, 6000 KOPER, ne glede na obliko prenosa do predvidenega dneva in ure.

Prosimo, da v primeru predložitve ponudbe, ponudbeno dokumentacijo zvežete.

Naročnik bo z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu RS omogočil ponudnikom vpogled in dvig le-te v prostorih MESTNE OBČINE KOPER, Verdijeva 10, 6000 KOPER pritličje (sprejemna pisarna), tel. 05 6646 261, osebno vsak delovni dan, od 8.00. do 12.00 ure, ali na podlagi pisne zahteve po pošti.

Ponudniki, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo, lahko zahtevajo pojasnila v pisni obliki. Vprašanja za pojasnila se pošljejo na naslov naročnika v pisni obliki s priporočeno pošto in bodo odgovorjena na isti način. Sestanka s ponudniki ne bo. Dodatna pojasnila v pisni obliki  lahko ponudniki zahtevajo najkasneje pet (5) dni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Javno odpiranje ponudb bo 8. marca 2005 ob 13.00 uri v sejni sobi MESTNE OBČINE KOPER, Verdijeva 10, 6000 KOPER.