Preglej vse objave

Javni razpis: Ureditev ceste Cerej – meja v dolžini 400 m s pločnikom in javno razsvetljavo

Interesno področje:
Rok prijave: 12. 6. 2006
Datum objave:

V skladu z določili Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/2004 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZJN-1-UPB1) in na podlagi javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 49/2006 z dne 12.05.2006, Mestna občina Koper (v nadaljnjem besedilu: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo za ureditev ceste Cerej – meja v dolžini 400 m s pločnikom in javno razsvetljavo.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodili.

Ponudnika vabimo, da predloži ponudbo do 12.06.2006, do vključno 10.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Kontaktna oseba naročnika je Janja Lovrečič, Samostojna investicijska služba, Verdijeva 6, Koper, (tel. št. 05 6646 267, elektronski naslov: janja.lovrečič@koper.si).

                                                                        Župan
Boris Popovič,l.r.