Preglej vse objave

Javni razpis: Rekonstrukcija Verdijeve ulice v Kopru

Interesno področje:
Rok prijave: 19. 6. 2006
Datum objave:

V skladu z določili Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/2004 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZJN-1-UPB1) in na podlagi javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 52/2006 z dne 19.05.2006, Mestna občina Koper (v nadaljnjem besedilu: naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo za rekonstrukcijo Verdijeve ulice v Kopru.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodili.

Ponudnika vabimo, da predloži ponudbo do 19.06.2006, do vključno 12.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper. Kontaktna oseba naročnika je Lido Gržinič, Samostojna investicijska služba, Verdijeva 6, Koper, (tel. št. 05 6646 474).

                                                                           Župan
Boris Popovič