05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni razpis Krajevne skupnosti Marezige za oddajo v najem prostora – trgovine

Interesno področje:
Rok prijave: 15. 3. 2011
Datum objave:

Krajevna skupnost Marezige, Marezige 24, odda v najem poslovni prostor v izmeri 96 m2.
Prostor se nahaja v pritličju objekta Zadružnega doma Marezige, na naslovu Marezige 24.
Poslovni prostor je namenjen dejavnosti trgovine na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili.

Izklicna – najnižja višina najemnine znaša  432,00 EUR/mesečno, tekoči stroški niso vkalkulirani v ceno.

Rok za oddajo ponudbe je do 15. marca 2011 do 12.00 ure na sedežu Krajevne skupnosti Marezige, Marezige 24, 6273 Marezige. Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki bo prispela po pošti na sedež KS Marezige ali oddana osebno do 15. marca 2011 do 12.00 ure. Ponudbe oddane po tem roku bo prejemnik štel za prepozne in jih neodprte vrnil pošiljatelju.
Pisno ponudbo je potrebno oddati ali poslati v zaprti kuverti na naslov:

KRAJEVNA SKUPNOST MAREZIGE, Marezige 24, 6273 Marezige, s pripisom:
»Ne odpiraj – razpis trgovina«

Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na sedežu KS Marezige, informacije dobite na tel. 041 687-533 ali 041 649 032.

Informativna razpisna dokumentacija je v prilogi.

Krajevna skupnost Marezige