Preglej vse objave

Javni razpis: Izdelava projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev vrtca Ankaran – ponovljen postopek

Interesno področje:
Rok prijave: 29. 5. 2006
Datum objave:

V skladu z določili Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/2004 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZJN-1-UPB1) in na podlagi javnega razpisa objavljenega v Uradnem listu RS, št. 45/2006 z dne 28.04.2006, Mestna občina Koper, v nadaljnjem besedilu naročnik, vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev vrtca Ankaran – ponovljen postopek.

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodili.

Ponudnika vabimo, da odda ponudbo za izvedbo razpisanih del do 29.05.2006, do vključno 9.00 ure, v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper.

Kontaktna oseba naročnika je Janja Lovrečič, Samostojna investicijska služba, Verdijeva 6, Koper, (tel. št. 05 6646 267).

                                                                                Župan
Boris Popovič, l.r.