05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni poziv za vzpostavitev lokalnega partnerstva LAS in članstvo LAS

Interesno področje:
Rok prijave: 31. 8. 2015
Datum objave:

Koper, 14.7.2015

Regionalni razvojni center Koper, na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, Uradni list RS, št. 42/2015 z dne 16.6.2015, objavlja:

JAVNI POZIV ZA VZPOSTAVITEV LOKALNEGA PARTNERSTVA LAS IN ČLANSTVO LAS

Vse zainteresirane za uresničevanje skupnih lokalnih razvojnih potreb oziroma vključitev v izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020, pozivamo, da se vključijo v Lokalno akcijsko skupino za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran (skrajšano: LAS Istre) in pripravljanje Strategije lokalnega razvoja LAS Istre za programsko obdobje 2014-2020.

Lokalna akcijska skupina je lokalno partnerstvo, ki se ustanovi za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (skrajšano: CLLD) v programskem obdobju 2014-2020. Poziv velja tako za obstoječe člane LAS Istre iz programskega obdobja 2007-2013 in obstoječe člane OAS Ribič (Obalna akcijska skupina Ribič) iz programskega obdobja 2007-2013, kot tudi za nove člane.

Lokalno partnerstvo se vzpostavi z namenom priprave Strategije lokalnega razvoja (skrajšano: SLR) in uresničevanja zastavljenih ciljev lokalnega okolja, opredeljenih v SLR, preko izvedbenih projektov LAS. LAS Istre bo organiziran kot pogodbeno partnerstvo javnih in zasebnih  subjektov, s stalnim prebivališčem, sedežem ali izpostavo na območju občin Ankaran, Izola, Koper in Piran. Članstvo v LAS Istre je prostovoljno in odprtega tipa.

Zaradi priprave Pogodbe o ustanovitvi LAS Istre, ki jo bodo člani podpisali na ustanovni skupščini in bo pred tem javno objavljena, zbiramo informacije o nameri za vključitev v LAS. Vse zainteresirane za vključitev v LAS Istre prosimo, da nam priloženo IZJAVO O NAMERI za vključitev v LAS Istre posredujete do 31.8.2015 na naslov: Regionalni razvojni center Koper, LAS Istre, Ulica 15. Maja 19, 6000 Koper. Vstop v LAS bo prost in možen tudi po tem roku.  

OPIS POSTOPKA ZA VZPOSTAVITEV LAS  

  • Objava javnega poziva za vzpostavitev LAS in članstvo v LAS
  • Zbiranje izjav o nameri k vključitvi, do 31.8.2015
  • Objava osnutka Pogodbe o vzpostavitvi LAS, pred sklicem ustanovne skupščine
  • Sklic ustanovne skupščine; izvolitev organov LAS, podpis Pogodbe o ustanovitvi LAS
  • Vzporedno s tem; delavnice in aktivnosti za pripravo SLR, zbiranje namer za projekte, vključevanje zainteresirane javnosti, priprava strateškega dela LRS
  • Obravnava Strategije lokalnega razvoja (SLR) za obdobje 2014 – 2020, sprejetje SLR

Sklic ustanovne skupščine LAS je predviden v septembru 2015. Objavljen bo na spletni strani www.rrc-kp.si in www.oasribic.si. Na teh naslovih bodo objavljena tudi vsa vabila na delavnice in osnutek ustanovne pogodbe. Če želite, da vas obvestimo preko e-pošte, na izjavi o nameri navedite svoj e-naslov. Kontakt za dodatne informacije v zvezi z vzpostavitvijo LAS: Dott. Mag. Heidi Olenik, tel: 05 663 75 80, e-naslov: heidi.olenik@rrc-kp.si

Regionalni razvojni center Koper

Giuliano Nemarnik, direktor