05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni poziv za prodajo poslovnega prostora

Interesno področje:
Rok prijave: 6. 8. 2004
Datum objave:

Mestna občina Koper objavlja Javni poziv z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo poslovnega prostora.
Poslovni prostori, ki so predmet oddaje so:

1. Garibaldijeva ulica št. 20, v izmeri 20,08 m2,
2. Kozlovičeva ulica št. 21, v izmeri 79,88 m2,
3. Repičeva ulica št. 1/I. in II. nad., v izmeri 147,96 m2
4. Staničev trg št. 17a, v izmeri 11,17 m2,
5. Srebrničeva 10, v izmeri 12,90 m2,
6. Tomažičev trg št. 1, v izmeri 53,72 m2,
7. Tominčeva ulica št. 1 (5), v izmeri 29,25 m2,
8. Tominčeva ulica št. 1 (5), v izmeri 34,44 m2,
9. Tomšičeva ulica št. 6, v izmeri 31,24 m2,
10. Tomšičeva ulica št. 6, v izmeri 35,50 m2,
11. Triglavska ulica št. 4, v skupni izmeri 65,31 m2,
12. Ulica Agrarne reforme št. 6, v izmeri 86,25 m2,
13. Ulica Agrarne reforme št. 30, v izmeri 39,16 m2,
14. Ulica pri Velikih vratih 12, v izmeri 28,57 m2,
15. Župančičeva ulica št. 20, v izmeri 24,59 m2,
16. Župančičeva ulica št. 33, v izmeri 17,40 m2,
17. Spodnje Škofije št. 53, v izmeri 19,21 m2,
18. Spodnje Škofije 69, v izmeri 10,89 m2,
19. Spodnje Škofije št. 182, v izmeri 41,14 m2,
20. Spodnje Škofije št. 182, v skupni izmeri 209,15 m2,
21. Spodnje Škofije št. 182, v izmeri 55,94 m2,.

Razpisno dokumentacijo za prijavo na razpis lahko dobite v času trajanja razpisa, in sicer vsak delovni dan od 8.00 do 12.00 uri in ob sredah od 14.00 do 17.00 ure, v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper (pritličje desno).

Pisna ponudba s potrebno razpisno dokumentacijo na potrjenih originalih, vključno z dokazilom o vplačani varščini in drugimi zahtevanimi dokazili, mora prispeti v zaprti in označeni ovojnici najkasneje do 06.08.2004, do 12.00 ure, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, (po pošti, ali osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, (pritličje desno).