05. 01. 2021 Hitri testi od jutri tudi v Kopru Preberi več
Zapri
Preglej vse objave

Javni poziv za oddajo ponudb za pridobitev stavbne pravice na nepremičninah v lasti Mestne občine Koper po metodi zbiranja ponudb

Interesno področje:
Rok prijave: 20. 8. 2009
Datum objave:

Mestna občina Koper izdaja na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/2007) ter v skladu s sklepom o posamičnem programu ravnanja z nepremičnim premoženjem št. 478-609/2009 z dne 20.7.2009

objavlja naslednji

JAVNI POZIV
za oddajo ponudb za pridobitev stavbne pravice na nepremičninah v lasti Mestne občine Koper po metodi zbiranja ponudb

Z javnim pozivom se ponudnike vabi k oddaji ponudbe za pridobitev stavbne pravice na zemljiščih v lasti Mestne občine Koper, in sicer:

  • Zemljišče s parc.št. 229/2,  k.o. Semedela, vpisano pri zk. vl. št. 3741 te k.o., v izmeri 256 m2;
  • Zemljišče s parc.št. 230/5,  k.o. Semedela, vpisano pri z.k. vl.št. 3895 te k.o, v izmeri 1.843 m2;
  • Zemljišče s parc.št. 240/2,  k.o. Semedela, vpisano pri z.k. vl.št. 3895 te k.o, v izmeri 463 m2;
  • Zemljišče s parc.št. 240/4,  k.o. Semedela, vpisano pri z.k. vl.št. 3895 te k.o, v izmeri 21 m2;
  • Zemljišče s parc.št. 240/6,  k.o. Semedela, vpisano pri z.k. vl. št. 218 te k.o,  v izmeri 121 m2;
  • Zemljišče s parc.št. 240/10, k.o. Semedela, vpisano pri z.k.vl. št. 218 te k.o,  v izmeri 24 m2;
  • Zemljišče s parc.št. 240/11 k.o. Semedela, vpisano pri z.k. vl.št.  218 te k.o,  v izmeri 119 m2;
  • Zemljišče s parc.št. 234/1,  k.o. Semedela, vpisano pri z.k. vl. št. 196 te k.o,  v izmeri 1.930 m2.

Predmetne nepremičnine se nahajajo na območju za stanovanja KS-24, skladno z Odlokom o rostorskih ureditvenih pogojih Žusterna (Uradne objave, št. 29/2001), in sicer v coni urejanja A1.