Preglej vse objave

Javni poziv za kandidiranje v svet Območne izpostave Koper Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti

Interesno področje:
Rok prijave: 11. 2. 2013
Datum objave:

Številka: 014-15/2011
Datum:   21. 1. 2013

 

JAVNI POZIV ZA KANDIDIRANJE V SVET OBMOČNE IZPOSTAVE KOPER JAVNEGA SKLADA RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

 

Na podlagi 13. člena Zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/2010), 27. člena Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Ljubljana, 10.5.2011) je direktor mag. Igor Teršar Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti dne 16. 11. 2011 sprejel ugotovitveni sklep o sestavi svetov območnih izpostav Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, iz katerega je razvidno, da ima svet Območne izpostave JSKD Koper pet (5) članov/ic. Člane/ice sveta območne izpostave imenuje direktor JSKD na predlog samoupravnih lokalnih skupnosti z območne izpostave.

Glede na to Odbor za družbene dejavnosti Občinskega sveta Mestne občine Koper objavlja javni poziv društvom, zvezi kulturnih društev in posameznikom/cam s področja kulturnih dejavnosti, ki delujejo na območju Mestne občine Koper, da posredujejo na objavljenem obrazcu predloge možnih kandidatov/tk za imenovanje za člana/ice sveta območne izpostave JSKD Koper. Predlog naj vsebuje ime in priimek kandidata/tke, njegov/njen naslov, starost, izobrazbo in kratek opis dosedanje dejavnosti, ki upravičuje kandidaturo ter soglasje kandidata/tke h kandidaturi.

Predlog z izpolnjenim in podpisanim obrazcem naj zainteresirana društva, zveza kulturnih društev in posamezniki/ce s področja kulturnih dejavnosti posredujejo najkasneje do ponedeljka, 11. februarja 2013 na naslov: MESTNA OBČINA KOPER, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.

Lokalna skupnost bo na podlagi prispelih kandidatur le-te obravnavala in jih kot predlog posredovala direktorju Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti v imenovanje.

 

Predsednik odbora
Darij Novinec l.r.