Preglej vse objave

Javni poziv za Imenovanje predstavnika zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov v Svet Javnega zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper

Interesno področje: Splošne zadeve
Rok prijave: 14. 2. 2020
Datum objave:

Številka: 014-4/2020

 

ZAINTERESIRANI JAVNOSTI OZIROMA UPORABNIKOM S SEDEŽEM V MESTNI OBČINI KOPER, KI DELUJEJO NA PODROČJU MLADINE, KULTURE IN TURIZMA

 

ZADEVA: Javni poziv za Imenovanje predstavnika zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov v Svet Javnega zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper

Z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper (Uradni list RS, št. 70/2019 z dne 29.11.2019; v nadaljevanju Odlok) je bil kot organ Javnega zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper opredeljen Svet zavoda.

V skladu z 11. členom Odloka šteje Svet Javnega zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper 9 članov, mandat sveta zavoda traja 4 leta.

Župan Mestne občine Koper skladno z 11. členom Odloka imenuje tri predstavnike zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov, po enega s področja mladine, kulture in turizma, na podlagi javnega poziva.

Mestna občina Koper poziva zainteresirano javnost oziroma uporabnike s sedežem v Mestni občini Koper, da svoje predloge za predstavnika zainteresirane javnosti oziroma uporabnikov na področju mladine, kulture in turizma kot člane sveta Svet Javnega zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper posreduje najkasneje do petka, 14.2.2020 na naslov Mestne občine Koper, Urad za družbene dejavnosti in razvoj, Verdijeva 10, 6000 Koper.

Pri podaji predloga na področju mladine predlagamo, da naj kandidati ne bi bili starejši od 29 let.

Predlogi naj vsebujejo podatke o predlaganih kandidatih: področje za katero se prijavlja (mladina, kultura ali turizem) ime in priimek, rojstni podatki, naslov, izobrazba, trenutna zaposlitev ter podpisano soglasje kandidata.

Skladno z 11. členom Odloka lahko župan imenuje predstavnike zainteresirane javnosti tudi neposredno.

 

Pripravil Urad za družbene dejavnosti

ŽUPAN
Aleš Bržan