Preglej vse objave

Javni poziv poziv za imenovanje predstavnika mladine v Svet Javnega zavoda za šport in mladino Mestne občine Koper

Interesno področje:
Rok prijave: 24. 4. 2015
Datum objave:

Župan Mestne občine Koper skladno z 12. členom Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport in mladino Mestne občine Koper (Uradni list RS, št. 24/15; v nadaljevanju Odlok) imenuje predstavnika izvajalcev programov športa in predstavnika mladine, na podlagi javnega poziva, zato društva in nevladne organizacije s sedežem v Mestni občini Koper, ki delujejo na področju mladine pozivamo, da nam svoje predloge za predstavnika mladine kot člana sveta Svet Javnega zavoda za šport in mladino Mestne občine Koper posredujete najkasneje do petka, 24.4.2015 na naslov Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper.

Predlogi naj vsebujejo podatke o predlaganih kandidatih: ime in priimek, rojstni podatki, naslov, ter podpisano soglasje kandidata.

Pripravil                                                                    ŽUPAN

Urad za družbene dejavnosti in razvoj                                     Boris Popovič