Preglej vse objave

Javni poziv LAS Istre za posredovanje predlogov potencialnih projektov

Interesno področje:
Rok prijave: 30. 9. 2015
Datum objave:

JAVNI POZIV LAS ISTRE ZA POSREDOVANJE PREDLOGOV POTENCIALNIH PROJEKTOV – SLR

Regionalni razvojni center Koper je danes objavil poziv, s katerim želijo zbrati projektne predloge za identifikacijo potencialnih projektov na podlagi katerih bo oblikovana Strategija lokalnega razvoja LAS Istre (Lokalne akcijske skupine za območje občin Ankaran, Izola, Koper in Piran).

Vse zainteresirane za sodelovanje v LAS Istre, ki bo v novem programskem obdobju združena tudi z OAS Ribič (Obalna akcijska skupina Ribič) vabijo, da jim posredujejo predloge projektov, za katere menijo, da so pomembni za razvoj danega območja.

Projekti LAS Istre se bodo lahko sofinancirali preko treh EU skladov, in sicer: EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, do 85% sof.), ESRR (Evropski sklad za regionalni razvoj, do 80% sof.), ESPR (Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo, do 50% sof. oz. do 100% – pod pogoji).

Vabijo vas, da jim projektne predloge za pripravo SLR posredujete na priloženem obrazcu, do 30. septembra, na e-naslov: heidi.olenik@rrc-kp.si

Pomembna opomba: Ta javni poziv za posredovanje predlogov potencialnih projektov ni javni razpis za zbiranje projektov, temveč je poziv potreben za pripravo Strategije lokalnega razvoja.  Javni razpis LAS Istre za projekte bo objavljen predvidoma v prvi polovici 2016.